TNC12-80

铅炭电池

领先的铅炭技术
在负极配方中应用超高比表面积和超强导电性的碳材料,抑制负极活性物质的不可逆硫酸盐化,提高电极的低温性能和充电接受性能。

产品详情
The description

主要特点

多元复合稀土合金(绿色合金)

强耐腐蚀性、抗蠕变性和电化学性能,在整个电池使用周期内保持完整的集流体结构,提高析氢析氧电位,减少失水,提高寿命。<br/>

 

专利憎水基隔板

超细玻璃纤维AGM+疏水改性高分子聚烯烃纤维隔板,专利号:ZL201210070685.8;

超强的抗拉伸性能;

稳定的氧复合通道;

持久的压力保持性能。

 

超长的循环寿命(能量型)

12V: 60%DOD深循环次数≥3600次;

2V: 60%DOD深循环次数≥4500次。

 

优异的电池性能

快速充电能力好,充电时间可缩短30%;

-20 ℃低温下容量比普通电池高近20%;

+35℃循环寿命比普通电池长近60%。

规格型号参数表
型号 (能量型)  额定电压  (V) 额定容量
C10 (Ah)
1.80Vpc/25℃
额定容量
C100 (Ah)
1.80Vpc/25℃
外形尺寸 (mm) 端子
L W H TH(总高)
TNC12-50 12 50 63 260 168 211 213.5 I3
TNC12-65 12 65 82 330 172 214 214 I7
TNC12-80 12 80 101 408 171 224 224 I7
TNC12-100 12 100 127 480 170 240 240 I7
TNC12-115 12 115 145 532 207 215 220 I7
TNC12-130 12 130 164 522 239 223 223 I7
TNC12-165 12 165 209 520 268 223 223 I7
TNC2-500 2 500 638 166 206 471 494 I7
TNC2-1000 2 1000 1275 191 210 646 668.5 I7
TNC2-1200 2 1200 1530 233 210 646 668.5 I7

 

型号 (功率型)  额定电压  (V) 额定容量
C10 (Ah)
1.80Vpc/25℃ 
额定容量
C20 (Ah)
1.80Vpc/25℃ 
外形尺寸 (mm) 端子
L W H TH(总高)
TNC12-65P 12 65 69 260 168 211 213.5 I3
TNC12-80P 12 80 85 330 172 214 214 I7
TNC12-100P 12 100 106 408 171 224 224 I7
TNC12-120P 12 120 127 480 170 240 240 I7
TNC12-150P 12 150 159 532 207 215 220 I7
TNC12-170P 12 170 180 522 239 223 223 I7
TNC12-200P 12 200 212 520 268 223 223 I7
技术特征曲线

最新产品
New products
在线客服
(8:00-17:30)